SVERIGES GRUNDLAG … OVILLKORLIG TYSTNADSPLIKT!

 

 

Torsdag den 1 december 2022

Hej på er,
idag tänkte jag att vi skulle titta vidare på ännu en av Sveriges grundlagar, som även den, på lika sätt som lagen avseende abolition, berör Estoniakatastrofen och min kamp för upprättelse för min pappa. Även denna lag går att hitta i regeringsformen 10 Kap. 12 § 3:e stycket ”Ordförande kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt” Lag (2010:1408)

Om vi läser hela, det vill säga alla tre stycken under denna 12 § så står följande:
” Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter, riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om Utrikesnämndens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden om minst fyra av nämndes ledamöter begär överläggning i en viss fråga. Ordförande vid sammanträde med nämnden är statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelande till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordförande kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.” Lag 2010:1408)

Ordförande i utrikesnämnden är vår statschef, det vill säga Kungen om Kungen har förhinder så är vår statsminister ordförande.
När det gäller den ovillkorliga tystnadsplikten som lyder över abolitionen vad gäller Estoniakatastrofen är det antingen Kungen eller statsministern som beslutat om om den ovillkorliga tystnadsplikten.
Som ni alla kan förstå, vad gäller ovillkorlig tystnadsplikt, så är det precis vad det låter, ovillkorlig tystnadsplikt, detta innebär därmed att ingen i Sverige får och får prata om denna abolition.
Totalt moment 22 med andra ord!

När denna sanningen står helt klart för mig skriver jag ett brev till Kung Carl XVI Gustaf, daterad den 22 augusti 2022. Kopia på detta brev sänder jag även till alla ansvariga för vår demokratiska rättstat Sverige, se nedan.


Jag fick ett svar från Kungl. Hovstaterna redan tre dagar senare, detta kommer från informationschef Margareta Thorgren se nedan.
Tyvärr uppgav Kungl. Hovstaterna, Margareta Thorgren fel i sitt svar, hon påstod att Kungen enbart har en ceremoniell roll i statsförvaltningen.
Margareta Thorgren har antagligen inte läst Sveriges grundlagar.
Informationschefen blandade även ihop mig med författarinnan Åsa Moberg (eller om det var autokorrekt som slog till)

Jag svarar givetsvis omedelbart, den 25 augusti 2022

Härefter tystnar Kungl. Hovstaterna. Genom deras tystnad får jag anta att även Kungen och Kungl. Hovstaterna innefattas av den ovillkorliga tystnadsplikten.

Den titel jag har haft under min research för min egen bok om sanningen om Estoniakatastrofen, sett ur en anhörigs synvinkel blir mer och mer uppenbar, ”Tystnaden är talande”
I svensk grundlag har vi  ”Ovillkorlig tystnad” vi har det svenska begreppet ”En svensk tiger” och minns ni cirkus scott … François Bronett myntade som cirkusdirektör det klassiska uttrycket ”Största möjliga tyssstnad”
Är Sverige ett land som på något sätt lyder under tystnad.
Tystnadskulturen i Sverige är ju väldigt utbredd i alla möjliga sammanhang. Undrar hur det kan komma sig?

Sammanfattat när det kommer till frågan om abolition och ovillkorlig tystnadsplikt är att det alltså regeringen/ar som beslutar vad som ska lyda under abolition. Ordförande i utrikesnämnden beslutar i sin tur att abolition i sig ska lyda under ovillkorlig tystnadsplikt.

Vad är då Utrikesnämnden för något, vad har de för uppgift i vår riksdag? https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/utrikesnamnden/  ” I Utrikesnämnden ska regeringen diskutera och förankra sin utrikespolitik med riksdagen. Regeringen ska fortlöpande underrätta Utrikesnämnden om de utrikespolitiska förhållandena som kan få betydelse för Sverige och överlägga med nämnden när det behövs. I alla viktiga utrikesärenden ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

När man läser detta ovanstående så ser man ”I alla viktiga utrikesärenden ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske” så jag förmodar att regeringen har överlagt med utrikesnämnden innan beslutet om abolition lades, om det kunde ske vill säga.

En sak till som är väldigt underligt när det gäller Estoniakatastrofen är att det från dag ett, den 28 september 1994 enligt all dokumentation jag fått ta del av från polisen region Sthlm och även från riksarkivet, är utrikesdepartementen som sköter allt gällande katastrofen, vilket jag anser är självklart i och med att Estoniakatastrofen handlar om storpolitik.  En viktig fråga är därför hur det kommer sig att katastrofen snart därefter hamnade på kommunikationsdepartementens bord (dessutom enbart hos kommunikationsdepartementet) varför försvann UD direkt från den officiella handledningen. Storpolitik borde väl skötas av utrikesdepartementet inte kommunikationsdepartementet.

Som jag sagt tidigare, inget avseende Estoniakatastrofen har sköts på rätt sätt från Sveriges regeringar och riksdagars sida.

Jag tycker vi tittar lite närmare, ännu en gång, på Sveriges grundlagar, med fokus på regeringsformen. Den lag som visar på Sveriges statsskick https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/ ”Grundlagarna är speciella lagar som innehåller regler för hur Sverige ska styras. Grundlagarna skall skydda vår demokrati.”

Men ärligt talat … stämmer verkligen detta, är verkligen grundlagarna till för att skydda vår demokrati, är det egentligen inte helt tvärtom.
Grundlagarna verkar i stället vara till för att inte skydda vår demokrati.

Hur är det möjligt att lagen om abolition, lagen om ovillkorlig tystnadsplikt är till för att skydda vår demokrati?  Innebörden av dessa två lagar är ju att helt plocka bort vår demokrati.

Har vi blivit lurade i alla år?

Här hittar ni Sveriges grundlagar 

och jag påminner ännu en gång om RF 2 Kap. 19 § ”Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtagande på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” Lag (2010:1408) och ändå är det precis vad dessa lagar gör.

Ja … vi har antagligen definitivt blivit lurade i alla år!

 

Tack för att ni tar er tid att läsa, önskar er en fin fortsättning på torsdagskvällen.

//Åsa